על החברה

המגוון המלא של יכולותיה של אלקטרה בא לידי ביטוי בביצוע פרויקטי זכיינות (PPP - (Public Private Partnership בקנה מידה גדול (מגה-פרויקטים), המשלב את הפיתוח של הרעיון, דרך המימון, הבניה, ועד שירותי תפעול, תחזוקה וניהול לטווח הארוך (O&M).

כללי

אלקטרה זכיינות לוקחת על עצמה אחריות כוללת turnkey על פרויקטים גדולים המתפרסים על פני שנים רבות, ומשמשת זכיין בפרויקטים במיוחד בתחומי התחבורה, הגז, במתקנים למגזר הציבורי, האנרגיה והתשתיות באמצעות הקמת חברות ייעודיות  (SPC).

החברה מלווה ומובילה באופן צמוד את הפרויקטים החל משלב הייזום או פרסום המכרז דרך שלב התמחור, ולאחר הזכייה – המימון, ההקמה והתפעול עד לשלב ההנבה ובשלות הפרויקט.
בשלבים הראשוניים של הפרויקט, חברת אלקטרה זכיינות אחראית על השגת  כל האישורים, הרישיונות והמימון הנדרשים לשם פיתוח הפרויקטים. את עבודת ההנדסה והבניה מבצעת חברת ההקמה (EPC) המבוססת על יכולות משפחת אלקטרה, ועם השלמת ההקמה הקבוצה לוקחת על עצמה את חוזי התפעול והניהול ארוכי הטווח באמצעות חברת O&M, ומטפלת בכל פרויקט למשך כל שנות קיומו (Life-Cycle) .

הכוח לחָשמֵל - גיוס מקורות חלופיים לייצור אנרגיה

אלקטרה זכיינות היא החברה בקבוצת אלקטרה, שקיומה תורם תרומה חשובה לקבוצה בבואה להתחרות על פרויקטים גדולים בתחומי האנרגיה והתשתיות. אלקטרה זכיינות שמה דגש מיוחד על ביצוע פרויקטים המבוססים על  מקורות אנרגיה חלופיים לא קונבנציונאליים, כגון חשמל שמיוצר בעזרת אגירה שאובה, אנרגיה סולרית ורוח. גישות אלו ליצור חשמל חסכוניות במיוחד ומבטיחות שתחנות כוח תמשכנה לתפקד ביעילות שיא ובאיזון עומס אופטימלי.

אלקטרה זכיינות צמחה באופן טבעי ממעורבותה של הקבוצה בפרויקטים מסורתיים יותר של תשתיות חשמליות במתח גבוה, והיא מציגה מסלול נוסף לפיתוח עסקי מניב. החברה נשענת על יכולות הליבה של חברות-בנות אחרות בקבוצה, שאיתן היא פועלת בשיתוף פעולה בביצוע מיזמים רחבי-היקף , כגון חשמל שמיוצר באנרגיה שאובה, אנרגיה סולרית ורוח. גישות אלו ליצור חשמל חסכוניות במיוחד ומבטיחות שתחנות כוח תמשכנה לתפקד ביעילות שיא ובאיזון עומס אופטימלי.

הקמה, תפעול, העברה - ביצוע פרויקטים מאל"ף ועד תי"ו בשירות הציבור

לקבוצת אלקטרה ניסיון רב בביצוע פרויקטים מסוג BOT, PFI, BOO  ו-Turnkey בקנה מידה גדול למען המגזר הציבורי. נטילת אחריות מן הקצה אל הקצה בכל הנוגע למימון, הקמה, ניהול, תפעול ותחזוקה של משימות כאלה דורשת מיזוג של יכולות ליבה במגוון תחומים.
תחום זה הוא לכן התאמה טבעית בעבור קבוצת אלקטרה, שיכולותיה לארגן שיתופי פעולה ולממן פרויקטים הכוללים בניה, בשילוב מערכות אלקטרו-מכאניות והתמחויות נוספות בתחום התשתית ולפקח על על הניהול והביצוע ועל התפעול והתחזוקה שלהם מייצגות את המוטו של הקבוצה (״Consider it Done").
לאלקטרה יש את המומחיות הטכנית ואת הגיבוי הפיננסי להציע שירותים מקיפים לפרויקטים מסוג BOT ולאפשר בכך גם החזר מהיר של הוצאות ההקמה הראשוניות, וגם רמה גבוהה של שירותי תפעול ותחזוקה, לשביעות רצונם של לקוחותיה במגזר הציבורי.

קבוצת אלקטרה באמצעות חברת אלקטרה זכיינות מעורבת במספר רב של פרויקטי BOT בעלי פרופיל גבוה, כולל קריית ההדרכה של צה"ל ע"ש אריאל שרון (עיר הבה"דים) שהקמתה ואכלוסה הושלמו באמצע שנת 2016 , בית המשפט החדש בתל אביב , תחנת כוח הידרואלקטרית בגלבוע בשיטת אגירה שאובה (300 מגה ואט), מעונות הסטודנטים בבר אילן, מערכות לטיהור שפכים בנתניה ובערד; הנחת קו הגז של ישראל וחיבור למפעילים (PRMS) ועוד.
המעורבות של אלקטרה בפרויקטים רחבי היקף מסוג  BOT היא עדות למוניטין שהרוויחה ביושר, במשך שנים בטיפוח קבוצה עשירה ומגוונת של חברות מקצועיות היודעות להעריך את אורך הנשימה הדרוש לפרויקטים ארוכי טווח מסוג זה.