מכוני טיהור שפכים

 • תקופה:
  2000-2028
 • תקציב:
  למעלה מ- 200 מיליון ₪
 • תאור פרוייקט:

  פרויקטי PPP הכוללים תכנון, מימון, שיפוץ, הקמה, הפעלה ומסירה של מתקני טיהור שפכים לתקופה של 15-20 שנה.
  החברה התמחתה במימון, תכנון והסבת בריכות שיקוע למכוני טיהור משוכללים ומודרניים.
  לקוחות: מי נתניה, מעיינות הדרום.
  המתקנים הוקמו בשנות ה 2000 וזיכיון הפעלתם הוא עד שנת 2028.
  היקף למעלה מ 200 מיליון ₪.
  תאור: מימון, תכנון כולל, הקמה וביצוע עבודות בנייה ועבודות אלקטרו-מכניות בהיקפים גדולים, התקנות משאבות בורג ומפרידים.
  האתרים מופעלים ומתוחזקים ע"י אלקטרה אנרגיה ואלקטרה גרינטק.