תחומי פעילות

תחומי הפעילות שלנו

  • ייצור והפקת חשמל (הידרואלקטרי, סולארי, רוח)
  • מבני ציבור / מחנות צה"ל
  • חלוקת גז טבעי
  • מעונות סטודנטים
  • מתקני טיהור שפכים
  • טיפול בפסולת
  • שת"פ עם גופים בינלאומיים